wpc2863078_0f.jpg                                                              

    

   

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       wpff086201_0f.jpg     

                                                                                                                                                               wp314cb25d_0f.jpg

     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

    

     Eenzaamheid

 

 

wp688c1c5c_0f.jpg

 

De opstellers van de nota willen een handvat geven voor het pastoraat en diaconaat. De nota presenteert onder andere onderwerpen over  eenzaamheid als definitie, oorzaken en gevolgen, uitgangspunten voor een zorgzame diaconale kerk, en aanpak en acties voor kerken.                 c2019

 

 

 

                           

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Zomaar wat cijfers::

38%  van de bevolking heeft wel eens gevoelens van eenzaamheid

50% van de ouderen voelt zich wel eens eenzaam

77% van mensen met een meer langdurig psychisch probleem heeft last van eenzaamheid.

 

 

 

Foto Mike Kerstens  (2017)

1e prijs foto tentoonstelling “Zie De Mens”

Bronnen over eenzaamheid:

- Zicht op eenzaamheid. Achtergronden, oorzaken en aanpak, Tilburg, T. Van Jong Gierveld 2007

- wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid, Movisie 2006

-www.eenzaamheid.nl

-Positieve gezondheid, een concept, M. Huber, instituut voor positieve gezondheid 2018

-Eenzaamheid in cijfers, Coalitie Erbij 2014

 

Suggesties voor informatie:

- Samen Zwolle

- Steunpunt mantel zorg

- De luister lijn

- Diaconaal Platform Zwolle - klankbord groep sociaal domein

 

Definitie:

Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierige of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit) sociale relaties)

Oorzaken:

Een aantal oorzaken zijn: het eigen zelf beeld of verminderde sociale vaardigheden. Maar ook een verandering in het eigen netwerk door scheiding, verhuizing of verlies kan eenzaamheid veroorzaken.

Daarnaast zijn er maatschappelijke oorzaken als werk, inkomen of dergelijke die ruimte beperken en vereenzamen laat toenemen.

 

 

Heeft u interesse in de nota “Eenzaamheid en kerk” of zou u een presentatie wensen voor uw kerk of wellicht organisatie, neem dan contact op met het Diaconaal Platform Zwolle. Op de pagina DPZ Info contact kiezen op de enveloppe Klankbordgroep Sociaal domein

Klankbordgroep Sociaal domein presenteert nota

                                                                     “Eenzaamheid en Kerk”

Gevolgen van eenzaamheid:

Onderzoek toont aan dat de gevolgen van eenzaamheid een verscheidenheid aan functionele, psychosociale en of fysiologische klachten tot gevolgen kunnen hebben

Foto Bo Krebbers (2008)

Foto foto tentoonstelling (2016)